transport z anglii

Kremacja i transport urny z Anglii

W związku ze śmiercią osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii i koniecznością sprowadzenia szczątków zmarłego przewidziano szereg czynności związanych ze zgłoszeniem i rejestracją zgonu. Jednak niekomfortowa sytuacja sprawia, że rodzina potrzebuje wsparcia i pomocy udzielonej w profesjonalny sposób. Jeden z popularnych…

Wolę zmarłego pomoże wypełnić profesjonalny zakład pogrzebowy

Gdy tracimy bliską osobę wówczas bardzo ciężko jest nam wrócić na normalny tor życia. Bez względu jednak na wszystko musimy jeszcze zmierzyć się z czekającym nas wyzwaniem pochowania zmarłego. Niezależnie jednak od tego czy miejscem pochówku będą Katowice, Kraków czy…
Zakład pogrzebowy Wrocław

Święto zmarłych 1 Listopada 2019 roku we Wrocławiu a zakłady pogrzebowe

Papież Jan XI wyznaczył już w 935 roku na dzień 1 listopada w miejsce świąt pogańskich ( w tym słowiańskich ) obchodzone ku czci zmarłych przodków osobne święto katolickie ku czci Wszystkich Świętych. Jego celebracja stopniowo zastąpiła i wchłonęła święta…