Miejskie Firma Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o.o.